SCRATCH, PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

Les noves tecnologies de la informació són ja una realitat en l’àmbit de l’educació i del lleure.

Espai Escoles integra entre les seves activitats extraescolars una sèrie de tallers dissenyats perquè els alumnes puguin aprendre els conceptes bàsics de la informàtica i programació amb la tècnica “scratch”. Es tracta d’una aplicació informàtica destinada principalment als nens i nenes, mitjançant la qual poden explorar, experimentar i manifestar idees de manera creativa i divertida.

L’objectiu principal de la programació és vincular l’aprenentatge de la mateixa amb la robòtica. Això fa que els alumnes vegin una aplicació directa i visual del que s’aprèn quan es programa i, a més, que siguin capaços de treballar de forma autònoma amb els ordinadors personals a més de generar la capacitat de crear diferents tipus d’històries, jocs o interaccions a través d’una plataforma informàtica i poder desenvolupar tècniques de solució de problemes, creació de projectes i comunicació d’idees, entre altres.

CONTROL, CONEIXEMENT, EINES

Més informació a: espaiaescoles@espaiart.com / 695 24 21 14