El nostre projecte proposa dotar els alumnes dels coneixements dels diferents esports dins un clima divertit i alhora responsable, fomentant els valors com la neutralitat i el respecte al pluralisme. Per aquestes raons donem molta importància a la comunicació dins del grup i a l’esforç personal, tot generant un bon estat de rendiment físic i emocional.

El grup o equip assumirà les diferències individuals, creant un entorn on es respecti la diversitat, la motivació, l’autoconfiança, el compromís i la cooperació, sempre donant el màxim suport i ajuda a l’alumnat.

Oferim un ampli programa d’activitats per a la realització d’aquests tallers esportius en horari extraescolar amb diferents disciplines i distribuïts per edats.

Estudiarem amb l’AFA i l’escola quina possibilitat hi ha per tal de realitzar un tipus o un altre d’esport (Futbol, Bàsquet, Voleibol, Atletisme, Aeròbic, Judo, Escacs, Tenis Taula…) sempre tenint en compte les necessitats de l’esport en referència amb les instal·lacions i els materials a utilitzar.

La prioritat serà sempre fomentar la participació, els valors del treball en grup, el benefici de la pràctica de l’esport per la salut i el desenvolupament del cos així com potenciar el gust per la pràctica de l’activitat.

MOVIMENT, EQUILIBRI, COORDINACIÓ

Més informació a: espaiaescoles@espaiart.com / 695 24 21 14