CRÉIXER AMB ART

Créixer amb art és un projecte d’aplicació pedagògica per a infants de 2 a 5 anys a través de les arts escèniques que consisteix en l’acompanyament de l’infant en l’aprenentatge i la comprensió del seu entorn més immediat: ell mateix i allò que l’envolta. Créixer amb art vol dir créixer amb plenitud, més enllà de l’assoliment de conceptes cognitius i l’aprenentatge de continguts. A través de les arts escèniques – la música, el teatre i la dansa – ajudarem els infants a reconèixer-se i expressar-se.

En definitiva, Créixer amb art és un projecte pensat des de l’experiència i des del convenciment que les nenes i nens més petits poden descobrir el món i explicar-lo a través de l’art perquè entenem que en el moment que un infant és al món, comença a explorar-lo i a enriquir-lo amb la seva única mirada.

SOM IL·LUSIÓ (P2) – SOM ALEGRIA (P3) – SOM ESPERANÇA (P4) – SOM ART (P5)


INSTRUMENT

La pràctica instrumental augmenta la coordinació, la memòria i també aporta millores en la vista i l’audició. A més, el procés d’aprendre a tocar un instrument millora el desenvolupament del cervell i el de tot el sistema neurològic.

Els estudiants de música són millors en lectura, matemàtiques, autodisciplina i concentració. L’aprenentatge d’un instrument s’ha de transmetre amb competència, capacitat i cor.

A Espaiart podràs trobar els següents instruments: Bateria, Clarinet, Cant clàssic i modern, Flauta travessera, Ukelele, Guitarra i Guitarra elèctrica, Piano, Saxo, Trompa, Trompeta, Acordió, Viola, Violí, Violoncel…

Les classes són individuals o col·lectives (màxim 3 alumnes), en horaris a determinar en cada cas.

Espaiart, amb la voluntat explícita de l’alumne i, en tot cas, dels seus tutors, prepara i acompanya als alumnes per tal de fer els exàmens de pas de grau al Conservatori.


CONJUNTS INSTRUMENTALS

La possibilitat de tocar amb altres persones i amb altres instruments permet gaudir a l’alumne del plaer de fer música en conjunt, de mostrar el domini del propi instrument i de la integració adequada al grup i d’aquesta forma conèixer altres sons i portar a terme la pràctica musical d’una manera més aprofundida, encadenant cada nota de cada partitura fins a aconseguir una única constel·lació musical, aquell punt on ens trobem, des d’aquell lloc on es connecta amb les emocions.

El combo és una formació de música moderna que reuneix a alumnes de diferents edats amb la intenció de preparar i interpretar diverses cançons del panorama musical més actual, creant així una petita banda de rock.

REPERTORI – COMBO “SO ROCK”- ORQUESTRA “MARAVILLAS”


INICI, FORMES I LLENGUATGE MUSICAL

INICIACIÓ MUSICAL 1r i 2n de primària
Introducció a la grafia bàsica del llenguatge musical com a eina d’aprenentatge per l’instrument, desenvolupant l’activitat motriu i la creativitat.

FORMES MUSICALS de 3r a 6è de primària
La distribució d’aquesta etapa està feta en 4 cursos, amb l’objectiu final d’adquirir les eines i els coneixements necessaris per poder afrontar còmodament els nous reptes que es presentin amb l’instrument. Els conceptes que s’hi treballen són molt diversos i amb una metodologia cooperativa i participativa, on el treball en grup pren una gran importància.

Espaiart, amb la voluntat explícita de l’alumne i, en tot cas, dels seus tutors, prepara i acompanya als alumnes per tal de fer els exàmens de pas de grau al Conservatori.

LLENGUATGE MUSICAL a partir de 1r d’ESO
Continuació dels estudis de teoria musical un cop assolit el nivell elemental.


FORMACIONS VOCALS

Una coral és un grup de gent que comparteix una mateixa il·lusió, un mateix objectiu i una mateixa direcció. Experimentar i compartir vivències en el Cant Coral ens orienta cap al coneixement de l’instrument que ens és més propi i comú, la veu, i cap a una formació musical completa.

Cantar en un cor és, en essència, créixer en tots els aspectes com a col·lectiu. Com a activitat de grup, aprenem a socialitzar-nos amb totes les normes que els grups comporten: torn de paraula, respecte pels altres, compromís, responsabilitat… També es promou el desenvolupament del pensament abstracte i lògic, l’auto-disciplina. Sumar esforços i talent, superar pors en conjunt, treballar per un mateix propòsit i acabar obtenint-ne un resultat gratificant per tots.

Cantant també es contribueix a enriquir el vocabulari, el coneixement de costums i tradicions, d’autors i països, i es vetlla per la bona emissió de la veu, principal element de comunicació amb les altres persones. La coral és també un lloc on formar-se en valors i descobrir la música en tota la seva profunditat.

EL COR DE LA NIT – Cor LÚA – Coral ETERNITY


TEATRE

A Espaiart entenem el teatre com una activitat on l’alumne pot descobrir la seva pròpia imaginació i creativitat a través del joc, de la improvisació i de l’escena.

La preparació dels alumnes com a actors ha de consistir en el despertar de les capacitats que permetin la imitació, la creació i la incorporació dels personatges en acció. Es tracta de desenvolupar el sentit estètic, la sensibilitat, la intel·ligència, la capacitat d’observació, la memòria… Un món que ajuda també a facilitar l’expressió verbal i la bona dicció.

Les classes de teatre musical es basaran en la tècnica, interpretació vocal i teatral i també hi haurà apunts de dansa i moviment escènic.

TEXT i INTERPRETACIÓ – TEATRE i MUSICALS