Creiem que l’aprenentatge dels idiomes es basa en el nivell de comprensió i lecto-escriptura dels alumnes.

Coneixem la importància que tindrà per als nostres alumnes, en el futur, el fet de saber moure’s en un món global on el coneixement de diferents llengües pot ser imprescindible i molt necessari.

Proposem aquesta activitat als alumnes d’Educació Primària i es basa en l’aprenentatge i reforç de la parla a través d’un mètode actiu, lúdic i comunicatiu, i així poder desenvolupar totes les habilitats necessàries per a l’adquisició de la llengua des del propi dia a dia de l’alumnat.

Avaluarem conjuntament amb l’AFA i les escoles els idiomes a treballar.

MÓN, COMUNICACIÓ, FUTUR

Més informació a: espaiaescoles@espaiart.com / 695 24 21 14