MÚSICA

L’educació musical desvetlla, estimula i va modelant la sensibilitat; aporta nous coneixements que primer s’integren de manera sensorial i, més endavant, es van raonant i elaborant.

La música estimula la intel·ligència i la capacitat d’aprenentatge especialment de la lectura, les matemàtiques i la parla.

Estudiar música aporta també perseverància, una millora en aspectes físics com l’equilibri, la coordinació i la precisió. Ajuda al desenvolupament dels valors socials, augmenta la capacitat de memòria, atenció i concentració mentre ens permet expressar els nostres sentiments i emocions.

Amb el cant coral podrem experimentar i compartir vivències orientada cap al coneixement de l’instrument que ens és més propi i comú, la veu, i cap a una formació musical completa. Cantar enforteix la parla, millora l’habilitat de formar frases i ens ajuda a parlar amb més fluïdesa.

Oferim l’aprenentatge de qualsevol instrument: PIANO, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, GUITARRA ESPANYOLA, TUBA, FLAUTA TRAVESSERA, CLARINET, SAXO, TROMPETA, GUITARRA ELÈCTRICA, BAIX ELÈCTRIC, BATERIA, … Aquesta activitat desenvolupa la intel·ligència i sensibilitat dels alumnes i els dirigeix a un coneixement de l’instrument i de la interpretació musical adequada a cada edat i nivell.

TOCAR, SENTIR, EXPERIMENTAR

TEATRE

Amb aquest taller l’alumne pot descobrir i desenvolupar la seva pròpia imaginació i creativitat a través del joc, de la improvisació i de l’escena. L’objectiu principal és augmentar l’espontaneïtat, autoconfiança i flexibilitat dels nens i nenes. Es tracta de desenvolupar el sentit estètic, la sensibilitat, la intel·ligència, la capacitat d’observació, la memòria… Un món que ajuda també a facilitar l’expressió verbal i la bona dicció.

El teatre és per al nen comunicació, expressió dels seus sentiments, la creació d’un món fabulós on pot desenvolupar la seva creativitat i expressió.

Fer teatre és sinònim de posada en comú, de joc, de treball complet, des de la creació del llibret fins al decorat, vestuari, maquillatge…

L’expressió teatral forma part de la formació global de la persona. És una experiència que pot ajudar a descobrir aptituds i habilitats i és una forma més d’educar la percepció i el coneixement de la realitat.

*aquestes activitats es poden realitzar de forma parcial o total en llengua anglesa.

IMAGINAR, CREAR, JUGAR

DANSA (Moviment)

La dansa desenvolupa les capacitats relacionades amb la motricitat i el coneixement del propi cos.

L’objectiu principal és millorar la qualitat de moviment, la consciència corporal, la relació entre el cos i l’espai que ens envolta, el sentit del ritme i el treball en equip a través d’exercicis de caràcter lúdic amb què, d’altra banda, es potencia l’expressivitat i la creativitat dels alumnes.

Els elements necessaris per a l’organització de l’espai i la coordinació de passos en parelles i grups en un ball complet constitueixen també aspectes interessants a treballar en aquesta matèria, el treball sobre la memòria física i intel·lectual, desenvolupar l’escolta i l’atenció, tot plegat un espai de relació artística on podem desenvolupar la comunicació, l’expressió dels nostres sentiments, el sentit estètic, la sensibilitat, la intel·ligència, la capacitat d’observació i la memòria a través de la coreografia.

COS, MEMÒRIA, GRUP

Més informació a: espaiaescoles@espaiart.com / 695 24 21 14