Llenguatge

L’educació a través del respecte a les teves necessitats

Iniciació musical

(1r i 2n de primària)

Introducció a la grafia bàsica del llenguatge musical com a eina d’aprenentatge per l’instrument, desenvolupant l’activitat motriu i la creativitat.

Formes musicals

(de 3r a 6è de primària)
La distribució d’aquesta etapa està feta en 4 cursos, amb l’objectiu final d’adquirir les eines i els coneixements necessaris per poder afrontar còmodament els nous reptes que es presentin amb l’instrument. Els conceptes que s’hi treballen són molt diversos i amb una metodologia cooperativa i participativa, on el treball en grup pren una gran importància.

El nivell elemental consta de 4 cursos de llenguatge musical on es treballa l’escriptura i lectura de la música i s’aprofundeix en el coneixement de la mateixa.

Espaiart, amb la voluntat explícita de l’alumne i, en tot cas, dels seus tutors, prepara i acompanya als alumnes per tal de fer els exàmens de pas de grau al Conservatori.

Llenguatge musical

Continuació dels estudis de teoria musical un cop assolit el nivell elemental.