Instruments

…és el teu moment!

La pràctica instrumental augmenta la coordinació, la memòria i també aporta millores en la vista i l’audició. A més, el procés d’aprendre a tocar un instrument millora el desenvolupament del cervell i el de tot el sistema neurològic.

Els estudiants de música són millors en lectura, matemàtiques, autodisciplina i concentració.
A Espaiart podràs trobar els següents instruments: Bateria, Clarinet, Cant clàssic i modern, Flauta travessera, Guitarra i Guitarra elèctrica, Piano, Saxo, Trompa, Trompeta, Viola, Violí, Violoncel…

Les classes són individuals o col·lectives a horaris a determinar en cada cas.

Espaiart, amb la voluntat explícita de l’alumne i, en tot cas, dels seus tutors, prepara i acompanya als alumnes per tal de fer els exàmens de pas de grau al Conservatori.

Conjunts instrumentals

La possibilitat de tocar amb altres persones i amb altres instruments permet gaudir a l’alumne del plaer de fer música en conjunt, de mostrar el domini del propi instrument i de la integració adequada al grup i d’aquesta forma conèixer altres sons i portar a terme la pràctica musical d’una manera més aprofundida.

COMBO *Gratuït

El Combo és una formació de música moderna que reuneix a alumnes de diferents edats amb la intenció de preparar i interpretar diverses cançons del panorama musical més actual, creant així una petita banda de rock.

CAMBRA (REPERTORI)

La cambra vol ser un punt de trobada per aquells alumnes que toquen qualsevol instrument. L’objectiu és interpretar música en conjunt, independentment de l’edat i l’instrument. Amb un repertori variat i arranjat a mida, esperem gaudir plegats d’aquesta nova experiència.

*Per a accedir als conjunts instrumentals cal estar matriculat a l’escola i haver estudiat dos cursos d’un instrument.