Créixer amb art

«No es pot educar la ment sense educar el cor» Aristòtil

Plantegem un programa fet i pensat per l’equip de professionals d’Espaiart que, després de molts anys d’experiència en el treball artístic i docent amb els nens i nenes més petits, considerem que el més òptim per al seu aprenentatge és comptar amb un espai plural, dinàmic i cívic

Créixer amb art és un projecte d’aplicació pedagògica per a infants de 2 a 5 anys a través de les arts escèniques que consisteix en l’acompanyament de l’infant en l’aprenentatge i la comprensió del seu entorn més immediat: ell mateix i allò que l’envolta. Créixer amb art vol dir créixer amb plenitud, més enllà de l’assoliment de conceptes cognitius i l’aprenentatge de continguts.

La proposta és educar el cor i acompanyar en el creixement feliç a través de l’art fent el treball a partir de la consciència emocional en el benentès que les emocions constitueixen una eina qualitativa per afrontar el món i les situacions que s’aniran creant al llarg de la vida. A través de les arts escèniques – la música, el teatre i la dansa – ajudarem els infants a reconèixer-se i expressar-se.

En definitiva, Créixer amb art és un projecte pensat des de l’experiència i des del convenciment que les nenes i nens més petits poden descobrir el món i explicar-lo a través de l’art perquè entenem que en el moment que un infant és al món, comença a explorar-lo i a enriquir-lo amb la seva única mirada.

Creiem que no cal deixar per més endavant l’educació emocional ni l’expressió artística. Si poden aprendre a parlar, poden cantar; si poden aprendre a caminar, poden ballar; si poden aprendre a relacionar-se, poden fer teatre. Tot plegat és, en realitat, aprendre nous codis, nous llenguatges.

Les nostres emocions són la il·lusió, l’alegria, l’amor, l’avorriment, la gelosia, la generositat, la ràbia, la curiositat, la serenitat, la tristesa, l’excitació, el penediment, l’agraïment, l’enyor, la por, l’ansietat, la vergonya, l’optimisme, el dubte, la sorpresa, l’esperança… I el que elles i ells ens transmetin.

SOM IL·LUSIÓ (P2)
SOM ALEGRIA (P3)
SOM ESPERANÇA (P4)
SOM ART (P5) 

Disciplines artístiques

MÚSICA «La música es el arte más directo, entra por el oído y va directo al corazón».
Magdalena Martínez.

La pràctica de la música des de les primeres edats contribueix al desenvolupament general de la personalitat dels infants i de la seva relació amb els altres. L’educació musical desvetlla, estimula i modela la sensibilitat; aporta coneixements, que primer s’integren de manera natural a nivell sensorial i, més endavant, es raonen i s’elaboren.

La cançó ha d’arribar a constituir per als nens i nenes el seu principal vehicle d’expressió musical. Aquesta pràctica constitueix una activitat de grup que requereix una actitud de respecte, col·laboració i valoració del treball fet en comú.

DANSA (MOVIMENT) «He descobert que puc expressar tot el que sento sense utilitzar paraules».
Murried Maffre

Alguns aspectes interessants a treballar en aquesta matèria són la memòria física i intel·lectual, el desenvolupament de l’escolta i l’atenció.
La dansa ens ofereix un espai de relació artística amb el propi cos on podem desenvolupar la comunicació, l’expressió dels nostres sentiments, el sentit estètic, la intel·ligència, la capacitat d’observació i la memòria.

TEATRE «El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana».
Federico García Lorca.

Entenem el teatre com una activitat que facilita el descobriment de la pròpia imaginació i creativitat a través del joc, de la improvisació i de l’escena. Fer teatre és sinònim de posada en comú, de joc, de treball complet. El «conte» serà l’eina bàsica en aquestes sessions.

L’expressió teatral forma part de la formació global de la persona. És una experiència que pot ajudar a descobrir aptituds i habilitats i és una forma més d’educar la percepció i el coneixement de la realitat. Es farà un treball a través del joc simbòlic.