Beca Sònia Gatell – Espaiart i Beca El cor de la nit

El curs 2010- 2011, Espaiart va celebrar el  seu  cinquè  aniversari.  Entre  moltes altres activitats i accions de celebració, la direcció de l’escola va presentar la primera convocatòria de la “Beca Sònia Gatell”, amb què es va obsequiar tres alumnes de l’escola.

El curs 2014-2015 es convoca per primer cop la beca EL COR DE LA NIT, que becarà dues de les components dels cors d’Espaiart/Musicorum. Aquesta beca va ser finançada íntegrament per Mossèn Ramón Villarino fins l’any de la seva mort (desembre de 2018). Mossèn Ramón va ser un gran amic d’Espaiart, amant de la música i protector dels infants que ens va obrir moltes vegades les portes d’una església que va convertir, efectivament, en la casa de tothom. Aquesta és una beca que oferia als nens i les nenes perquè deia que era molt important que a través de la música, fossin millors persones. El seu principi és també el nostre i en aquest punt vàrem coincidir. Amb aquest gest Mossèn Ramon ens va honorar amb la seva generositat i el seu compromís amb l’educació i la felicitat dels nens i nenes a qui tantes vegades va sentir cantar.

El curs 2019-2020 es concedeix una nova beca que està finançada per algú que, seguint el gest de Mossèn Ramon Villarino, vol deixar una empremta, una de nova, la seva.

Les beques tenen un sentit pedagògic i de formació pels alumnes que hi accedeixin, aquest és l’esperit de la beca i també d’Espaiart.

BENEFICIARIS BECA 2010 – 2011: Guillem Plana; Alazne Fernández; Laia Casajoana.

BENEFICIARIS BECA 2011 – 2012: Anna Garcia; Abril Llobet; Laia Fábrega.

BENEFICIARIS BECA 2012 – 2013: Paula López; Júlia Barragan; Clara Sorolla.

BENEFICIARIA BECA 2013 – 2014: Marina Vera.

BENEFICIARIS BECA 2014 – 2015: Lucia Alejandre; Lídia Lomas.

Beneficiàries beca El cor de la nit

BENEFICIARIS BECA 2014 – 2015: Andrea Ribó.

BENEFICIARIS BECA 2015 – 2016: Andrea Fornell;  Cristina Lozano; Mar Pérez i Anna Gallardo.

BENEFICIARIS BECA 2016 – 2017: Anais Díaz i Aina Ferré.

BENEFICIARIS BECA 2017 – 2018: Lucia Hasan i Queralt Mourelo.

BENEFICIARIS BECA 2018 – 2019: Carla Fité i Júlia Ribes.

BENEFICIÀRIA BECA 2019 – 2020: Júlia Alier.

Il·lusions d’avui, èxits per demà!