COR & POP

Escrit a 20 Febrer 2019 · Escrit a General

Lloc: Teatre del Sol

Data: 21,28 i 29 de març

Hora: a concretar

Participen:  SOM·night i Musicorum

Entrada: a concretar